Being The Member of Scientific Committee

Social Share :

 

- International Journal of Literature and Arts (IJLA), dergisi hakem  kurulu üyeliği http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijla
ISSN: 2331-0553 (Print) ISSN: 2331-057X (Online)-2013

- SANART Association of Aesthetics and Visual Culture Member


- IAA, International Association for Aesthetics Member

- Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar 1.Ulusal EngellileĢtirilenler 2013 Sempozyumu 7-8 Kasım 2013 Bilim Komitesi Üyeliği
I.Ulusal "Engellileştirilenler 2013 Sempozyumu” UKEM 111
I.Ulusal "Engellileştirilenler 2013 Sempozyumu” UKEM 123
"Engellileştirilenler Sempozyumu" Download As PDF
- Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Ankara Şubesi, Eylül 2013, Bilim Komitesi

 -Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi
Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Ankara şubesi, Eylül 2007

 - Kentleşme şurası 2009 Komisyon Üyeliği, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji GeliĢtirme Bakanlığı, Ankara.

 - V. Mimarlık Eğitim Kurultayı, 11-13 Kasım 2009, İstanbul

 - TMMOB Mimarlar Odası Üyeliği Üye