Prize in Competition

Social Share :

 

 

1  2001

Bir Kaynak Olarak Mimarlık Fotoğraf Yarışması, 10 Aralık 2001, Kültürel Katkı Ödülü,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi, İstanbul.

 

2  2000 Mimarlık ve Kültürel Çoğulculuk Fotoğraf Yarışması, 21-30 Kasım 2000, Sergileme Ödülü, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

 

 Mimarlar Odası Fotoğraf Ödülü