National Publication

Social Share :

 

Articles Published in Reviewed

1 2003

Bala Alkan, H. Çağlar N.,2003.Kentsel Arayüzlerin Düzenlenmesine Yönelik Analitik
Bir Çerçeve,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, sayfa 87-105,
Konya

 

2 2003

Bala Alkan, H. 2003.Tarihi Kente Meydan Okuyan Mimarlığın Şaşkınlığı..!Bewildered Architecture Challenging The Historical City...! Dergimim, Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Temmuz 2003, sayfa 15-25, İzmir.

 

3 2000

 Bala Alkan, H. Çetiner, A.D, 2000. Gerçek (lik) ve Temsil (iyet) Üzerine Mimarlığın
Şaşkınlığı...! / Confusion Bewildering of Architecture on Real (lity) and Representa
(tion)...! Tasarım Kuram Dergisi, Mimar Sinan Üniversitesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2,
Mayıs 2000, sayfa 27-34, İstanbul.

 

 

Articles in Turkish

 

YAPI MİMARLIK-KÜLTÜR-SANAT DERGİSİ

 1 - 2011  Bala Alkan.H., Çingi M. 2011.“Eskişehir’in Mekânsal Kayıtları ve Porsuk
          Çayı’ndan Öğrenmek” YAPI Mimarlık-Kültür-Sanat sayı:357 Ağustos 2011,
          sayfa 56-63, YEM yayınları, İstanbul.


2 - 2009  Bala Alkan.H. 2009 “Masumiyet Müzesi’nden Mimarlık Müzesine Beyin
          Fırtınası”YAPI Mimarlık-Kültür-Sanat Dergisi sayı:335 Ekim 2009, sayfa 66-
          69, YEM yayınları, İstanbul.


3 - 2008  Bala Alkan.H. YoldaĢ, G.N, 2008 “Yarı /kamusal- yarı/ özel Bir Mekân;
          Çıkmaz Sokaklar” YAPI Mimarlık-Kültür-Sanat Dergisi sayı:322 Eylül 2008,
          sayfa 88-93, YEM yayınları, İstanbul.

 

4 - 2008  Kaşif, A., Bala Alkan.H. 2008. “Kilin Estetiği ile Mimarlığa Giriş”, YAPI
          Mimarlık-Kültür-Sanat Dergisi sayı: 317 Nisan 2008, sayfa 56-58, YEM
          yayınları, İstanbul.


5 - 2006  Bala Alkan.H. 2006. Mimarlık-Şehircilik, Bina-Kent, İç-Dış, Özel-Kamusal
         Arasında: Kentsel Arayüzler. YAPI Mimarlık- Kültür-Sanat Dergisi sayı:293
         Nisan 2006, sayfa 44-49, YEM yayınları, İstanbul.

 

ARREDAMENTO MİMARLIK TASARIM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
6 - 2007 Bala Alkan.H. 2007. Mimarlıkta “Non-lieu” Kavramı ve Terminal.
         ARREDAMENTO Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi Aralık 2007


MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBE DERGİSİ-GÜNEY MİMARLIK

7- 2007 Bala Alkan, H., 2012. “Çıkmaz Sokak”; Mahallenin Üstü Açık Oturma
         Odası”, Güney Mimarlık, Sayı: 10, Aralık 2012, sayfa 27-33, Mimarlar
         Odası Adana Şubesi Yayını. 2007, sayfa 122- 125, Boyut yayınları, İstanbul.


MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBE DERGİSİ
8 - 2009 Bala Alkan.H. 2009 “Sürdürülebilir Mimarlık Kavramı Üzerine
         Eğitim/Öğrenim Deneyimi” YTMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dosya
         15: Mimari Tasarım Eğitimi Ağustos 2008, sayfa 48-59

 

İPEKYOLU DERGİSİ

9 - 2002 Bala Alkan.H. 2002. Plan Yapma Ve Ona Sadık Kalarak Uygulama
          Geleneğine Sahip Ender Bir Kent : Konya, İpek Yolu Konya Kitabı V,
          sayfa 365-376 Ed. Küçükdağ, Y., Konya Ticaret Odası, Konya.

 

10 - 1998 Bakır, İ., Bala Alkan.H.1998. Konya’da Ev Mimarisinin Değişimi, Yeni
          İpekyolu Konya Özel Sayısı, sayfa 245-265 Ed. Küçükdağ, Y., Konya Ticaret
          Odası, Konya.


11 - 1998 Çınar, K., Bala Alkan.H.1998. İmar Tadilatları Niçin Yapılır? Konya
          Dergisi, sayı:3, Mart-Nisan 1998, sayfa 30-32, Konya Büyükşehir
          Belediyesi Yayını, Konya.

 

MİMARAN DERGİSİ
12 - 2012 Bala Alkan, H., 2012.“MİMAR ANadolu’da Konya/”, MimarAn
           Dergisi, Sayı: 8 KıĢ 2012, sayfa 5-19, Mimarlar Odası Konya Şubesi
           Yayını, İstanbul.
13 - 2011 Bala Alkan, H.,2011. “Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampusü
          Giriş Kapısı Yanı Üst Geçiti Üzerinden Mimarlara Sorular”, MimarAn
           Dergisi, Sayı: 6 KıĢ 2011, sayfa 5-19, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını,
           İstanbul
14 - 2007 Aydın, D., Oral, M. Bala Alkan, H., Arat Y. 2007 “Bir Soyutlama;Mevlevi
           Kültür Evi Projesi”, MimarAn Dergisi, Sayı: 4 Bahar 2009, sayfa 89-93,
           Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul.
15 - 2007 Bala Alkan.H. 2007 “Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Eğitime Yeni
           Bir Bakış Getiren Uygulama Etkinliği”, MimarAn Dergisi, Sayı: 2 Yaz 2007,
           sayfa 79-91, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul.
16 -  2007 Bala Alkan.H., Aydın, D., Yaldız E., Sayın, S. Oral, M 2007. Puzzle and
          Pattern Atölyesi”, MimarAn Dergisi, Sayı: 2 Yaz 2007, sayfa 81-83, Mimarlar
          Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul.
17 - 2007 Bala Alkan.H. 2007. Değerlendirme: Mimaride “Vazgeçmeyişlerin”
          Kazanımları. MimarAn Dergisi sayı:1 Kış 2007, sayfa 14-20, Mimarlar Odası
          Konya Şubesi Yayını, İstanbul