Being Jury Member in PhD and Master Thesis

Social Share :

 

- Bacaksız, P. 2010. Fotogrametride Küresel Yüzeyli Objelerin Resim Çekim ve Değerlendirme  Teknikleri Üzerine Deneysel Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Harita Yüksek Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Konya

- Söylemez, F. 2006. Mimari Tasarım, Tasarım Kültürü ve Kültürel İletişim İlişkisinin Prada  Mağazaları Üzerinden İrdelenmesi, Gazi Üniversite Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana  Bilim Dalı, Ankara.

- Uslu, Z. 2006. Alıiveriş Merkezlerinin Gelişimi: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Fen  Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Konya

- Sayın, S. 068126001002 Nolu doktora öğrencisi Tez İzleme Komitesi Üyeliği devam ediyor,  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Konya